Our voices

Отворено писмо на 12 бизнес организации за създаване на устойчиво правителство

АИБЕСТ е една от 12-те асоциации, които настоятелно призоваваме партийните лидери да съставят устойчиво правителство и да действат в името на развитието на България и подобряването на благосъстоянието на българите. В нашето отворено писмо подчертаваме 6 критични за страната теми, които трябва да бъдат приоритети за новото правителство:

  1. Бързо приемане на България в Еврозоната и Шенген
  2. Гарантиране върховенството на закона чрез нужните законодателни и административни реформи
  3. Реформи в образованието, които да гарантират качествено образование за всички
  4. Осигуряване на работещи регулатори и институции, които да подкрепят бизнеса и да предотвратят корупцията
  5. Гарантиране на ефективното използване на средствата от Плана за възстановяване и устойчивост на ЕС
  6. Подобряване на условията за инвестиции в България, като се насърчават нови технологии и иновации.

Създаването на устойчиво правителство, което да се справи с предизвикателствата, пред които сме изправени, е жизненоважно за икономиката и за всички български граждани. Вярваме, че политическите лидери ще покажат зрялост и мъдрост в решаването на тези критични въпроси.

Пълният текст може да бъде открит тук.
Press releases
Made on
Tilda