За събитието
Годишният форум на АИБЕСТ е най-значимото събитие за индустрията на знанието в България. Събитието е платформа, която събира лидерите в сектора за стратегическа и задълбочена дискусия за развитието на сектора в България.

Фокусът на изданието през 2022 г. пада върху теми в сферите на инфлация, дигитализация, човешки ресурси и и устойчивост на бизнеса.
15+
панелисти

Ще споделят ключови за развитието на индустрията мнения
150+
гости

Ще начертаят бъдещето на сектора
Програма
09:00 – 10:00
09:00 – 10:00
Регистрация
10:00 – 10:15
10:00 – 10:15
Официално откриване
10:15 – 10:30
10:15 – 10:30
Представяне на доклад за развитието на Индустрияра на знанието в област Благоевград
10.30 – 11.15
10.30 – 11.15
Вторични локации като инвестиционни дестинации
 • Привличане на чуждестранни инвеститори – добри практики на общинско ниво
 • Пазар на труда - ролята на общините и бизнеса в позиционирането му
 • Профилиране на общини според налични/потенциални кадри по сфери (сегментиране според училища, университети, трудово незаети)
11.15 - 12.00
11.15 - 12.00
Подсилване на имиджа на България като дестинация на услуги с висока добавена стойност
 • Стратегия за подсилване на имиджа – държавна политики
 • Стимули за привличане на външни инвестиции
 • Маркетиране на пазара и привличане на таланти от чужди пазари (България като държава с добър стандарт на живот)
12.00 - 13:00
12.00 - 13:00
Обяд
13.00 - 13.20
13.00 - 13.20
Keynote speaker
13:30 - 14:20
13:30 - 14:20
Човешки ресурси и отвъд
 • Представяне на резултати от HR проучване сред членовете на AIBEST
 • Панелна дискусия
  • дистрибутиране на пазара на труда в среда на дистанционна работа
  • новия начин на работа в gig среда
  • иновативни методи за задържане на служител
14.20 – 14.40
14.20 – 14.40
Кафе пауза
14.40 – 15.25
14.40 – 15.25
Устойчивост на бизнеса и средата (ESG)
 • Очаквания към регламент
 • Устойчивост на бизнеса (изискване към доставчици на услуги)
 • Политики и практики на бизнеса ESG като способ за привличане и задържане на служители
 • Оптимизация на офис пространства
15.25 – 16.10
15.25 – 16.10
Управление на бизнес процеси
 • Управление на бизнес процесите при условия на дистанционна работа
 • ITO & BPO сътрудничество в аспект на process management
20:00 - 23:00
20:00 - 23:00
Официална вечеря
Място
Американски Университет в България, зала „Д-р Карл Джераси" в студентски център „Америка за България"

гр. Благоевград
Водещ
Лектори
Организатори
Златни партньори
Сребърни партньори
Бронзови партньори
Комуникационен партньор
All photo and video materials belong to their owners and are used for demonstration purposes only. Please do not use them in commercial projects.
Made on
Tilda