За събитието
Годишният форум на АИБЕСТ е най-значимото събитие за индустрията на знанието в България. Събитието е платформа, която събира лидерите в сектора за стратегическа и задълбочена дискусия за развитието на сектора в България.

Фокусът на изданието през 2022 г. пада върху теми в сферите на инфлация, дигитализация, човешки ресурси и и устойчивост на бизнеса.
15+
панелисти

Ще споделят ключови за развитието на индустрията мнения
150+
гости

Ще начертаят бъдещето на сектора
Програма
09:00 – 10:00
09:00 – 10:00
Регистрация
10:00 – 10:15
10:00 – 10:15
Официално откриване
10:15 – 10:30
10:15 – 10:30
Представяне на доклад за развитието на Индустрияра на знанието в област Благоевград
10.30 – 11.15
10.30 – 11.15
Вторични локации като инвестиционни дестинации
 • Привличане на чуждестранни инвеститори – добри практики на общинско ниво
 • Пазар на труда - ролята на общините и бизнеса в позиционирането му
 • Профилиране на общини според налични/потенциални кадри по сфери (сегментиране според училища, университети, трудово незаети)
11.15 - 12.00
11.15 - 12.00
Подсилване на имиджа на България като дестинация на услуги с висока добавена стойност
 • Стратегия за подсилване на имиджа – държавна политики
 • Стимули за привличане на външни инвестиции
 • Маркетиране на пазара и привличане на таланти от чужди пазари (България като държава с добър стандарт на живот)
12.00 - 13:00
12.00 - 13:00
Обяд
13.00 - 13.20
13.00 - 13.20
Keynote speaker
13:30 - 14:20
13:30 - 14:20
Човешки ресурси и отвъд
 • Представяне на резултати от HR проучване сред членовете на AIBEST
 • Панелна дискусия
  • дистрибутиране на пазара на труда в среда на дистанционна работа
  • новия начин на работа в gig среда
  • иновативни методи за задържане на служител
14.20 – 14.40
14.20 – 14.40
Кафе пауза
14.40 – 15.25
14.40 – 15.25
Устойчивост на бизнеса и средата (ESG)
 • Очаквания към регламент
 • Устойчивост на бизнеса (изискване към доставчици на услуги)
 • Политики и практики на бизнеса ESG като способ за привличане и задържане на служители
 • Оптимизация на офис пространства
15.25 – 16.10
15.25 – 16.10
Управление на бизнес процеси
 • Управление на бизнес процесите при условия на дистанционна работа
 • ITO & BPO сътрудничество в аспект на process management
20:00 - 23:00
20:00 - 23:00
Официална вечеря
Място
Американски Университет в България, зала „Д-р Карл Джераси" в студентски център „Америка за България"

гр. Благоевград
Водещ
Водещ, Bloomberg TV Bulgaria
Лектори
Kонсултант, Deloitte Bulgaria
Изпълнителен директор, HP
Изпълнителен директор, Proxiad SEE
Партньор и директор "Бизнес развитие", Colliers International
Директор „Човешки ресурси", SiteGround
Съосновател и вицепрезидент, Synergyc
Изпълнителен директор, Sutherland
Изпълнителен директор, Experian
Съосновател и изпълнителен директор, Pontica Solutions
Директор "Политики и стратегическо планиране", BESCO
Ръководител Software Development, Experian Data Quality Sofia
Мениджър "Технологични услуги", HPE
Директор на дирекция "Икономика и стопански дейности", Община Бургас
Изпълнителен директор, A Data Pro
Кмет на Благоевград
Главен експерт "Човешки ресурси", Digitall
Регионален мениджър, DXC Technology
Изпълнителен директор, Flow Logic Business Process Services
Партньор, EY
Директор на Технологичен център, Accenture Bulgaria
Началник на отдел „Инвестиции", Община Стара Загора
Мениджър Bulgaria People Lead, Epam Systems
Вицепрезидент „Производство, автомобилостроене и строителство", DIGITA::
Консултант, Mercer
Управляващ партньор, Lion's Head
Консултант, Marsh McLennan
Директор "Бизнес развитие Югоизточна Европа" и ръководител "Форензик услуги", PwC България
Организатори
Златни партньори
Сребърни партньори
Бронзови партньори
Комуникационен партньор
All photo and video materials belong to their owners and are used for demonstration purposes only. Please do not use them in commercial projects.
Made on
Tilda