Магистърска програма "Аутсорсинг проекти и компании"
Mагистърската програма "Аутсорсинг проекти и компании" e създадена като резултат от сътрудничеството между Сдружение АИБЕСТ и Стопанския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски" (СтФ)


Програмата е двусеместриална, а формата на обучение е редовна ( с присъствени занятия в часовия интервал между 18:00 и 21:00, както и в събота и неделя).
Какво представлява програмата?
Предлаганото обучение е със силна практическа насоченост и има за цел изграждането на умения и компетентности за решаване на реални бизнес задачи в различни области на аутсорсинга и офшоринга. В допълнение на това, програмата допринася за постигането на конвертируемост на уменията чрез допълване на знанията в областта на проектирането с подобряване на уменията за критично мислене, управление на проекти, интердисциплинарна комуникация и др. Макар и със своя специфичен дизайн курсовете да са ориентирани към аутсорсинга и офшоринга, те също така осигуряват здрав теоретичен фундамент, така че студентите да придобият способността да се справят с широк кръг от проблеми, много от които могат да се окажат нестандартни и без прецедент.

Всички курсове се водят от специалисти с голям опит в академичната сфера, аутсорсинг и офшоринг бизнеса. Програмата е разработена по такъв начин, че да съответства в голяма степен на стандартните изисквания, касаещи професията на аутсорсинг и офшоринг специалист.
Повече информация и записване
За кого е подходящо обучението?
Програмата е направена по начин, който да даде допълнителни умения и по-задълбочени знания както на млади колеги, които сега стартират кариерата си в индустрията, така и на изградени професионалисти по пътя им към надграждане на професионалния си път.

Какво казват студентите за програмата?
"Аз съм Юлияна Мартинова и съм оперативен мениджър в център за споделени услуги в София. Радвам се, че съм част от първата студентска група на магистърската програма "Аутсорсинг проекти и компании" в Софийския университет. Реших да се запиша в нея, защото това е единствената университетска програма, фокусирана върху най-бързо развиващия се и най-динамичен бизнес сектор в България. Препоръчвам програмата на хора, които нямат опит в областта на BPO услугите, както и на тези, които са на мениджърски позиции в индустрията. Най-голямото предимство на програмата е фактът, че тя е много практически насочена и наученото може да се приложи лесно. Избирайки тази програма, се запознах с преподаватели, които имат солиден опит в областта и голяма ангажираност. Имах и възможност да се срещна с експерти от България и чужбина. Програмата предоставя знания за основните практики в управлението на процесите, стратегическото вземане на решения, иновациите и бизнес тенденциите."

Юлиана Маринова
"Аз съм Александрина Желева и съм много развълнувана да бъда част от първия завършил клас от магистърската програма за аутсорсинг проекти и компании. Това, което прави програмата наистина уникална, е комбинацията от академични знания и изследвания в областта на глобалните доставки с практически опит на професионалисти от бизнеса. Това дава различна перспектива на тенденциите в BPO индустрията в световен мащаб. Програмата включва курсове, които обхващат всички специфики на аутсорсинг мениджмънта - от цифровизация, иновации, нови технологии и големи данни до управление на проекти и управление на човешките ресурси. Искрено бях впечатлена от експертния опит и гъвкавостта на нашите преподаватели и университета при организиране на лекциите онлайн през втория семестър, предоставяйки ни всички необходими инструменти за ограничаване на въздействието на Covid-19 върху нашия учебен процес. Не на последно място беше организирано специално събитие, за да се срещнем с преподаватели от бизнес училището в Копенхаген, Дания, които споделиха с нас своята перспектива и знания в областта."

Александрина Желева
„Новата магистърска програма на Софийския университет - Аутсорсинг проекти и компании - звучеше достатъчно примамливо, за да ме върна в училище след 24 години. Тя напълно надхвърли очакванията ми с много добрата си комбинация от дисциплини, приятни и желаещи да учат колеги със солиден професионален опит, и много отдаден и професионален професор за основната ни дисциплина - Управление на аутсорсинг проекти и компании. Логистиката на курса беше перфектна, а ситуацията Covid-19 също беше адресирана бързо и ефективно. За мен това обучение разшири познанията ми за процесите, бизнеса и организациите в допълнение към моя инженерно-технологичен опит. Освен това придобих много практически знания, които ми помогнаха да изградя солидна основа за растеж в сегашната си професионална област - управление на големи аутсорсинг организации."

Станислав Даракчиев
Какво казват преподавателите от бизнеса за програмата?
„Аз се занимавам с глобални доставки повече от 10 години и знам, че повечето мениджъри в тази област са обучени вътрешно от своите компании. Когато стартирахме магистърската програма "Аутсорсинг проекти и компании" преди година, ние имахме амбициозната цел да изградим високопрофесионални мениджъри, които са добре образовани, с високи етични стандарти и подготвени да посрещнат предизвинателствата на днешния бизнес свят. След като първият клас студенти завърши програмата, аз твърдо вярвам, че тази цел е постижима благодарение на комбинацията между разнообразен практически опит с академични изследвания и теоретични подходи. Сега приветстваме втория клас студенти, готови да преминат през трансформация, която съм сигурна, че ще донесе огромна промяна в техния кариерен път."

Д-р Христина Стоянова,
преподавател в курс Управление на аутсорсинг проекти и компании

"Казвам се Александър Цонев и участвах като лектор в програмата Аутсорсинг, организирана съвместно между AIBEST и Софийски Университет.
В момента съм CTO в Булпрос Консултинг, като опита ми включва компании като Cisco, Johnson Controls и Axway.
Като част от програмата изнесох лекции в 4 области:
- Internet of Things (IoT) (Интернет на нещата);
- Управление на технологичните избори;
- Социални ефекти на новите технологии и бизнес модели;
- Специфики на информационната сигурност и правната защита на данните в аутсорсинг и офшоринг бизнеса.
Според мен тази програма е полезна поради широкия поглед, който дава върху различните аспекти на бизнеса. Повечето хора виждат чисто оперативната страна на бизнеса и не си дават сметка за всички аспекти, които трябва да съобразят.
За първи път през кариерата си бях въвлечен в аутсорсинг през последните 6 години и се сблъсках с доста от спецификите на бизнеса, без да има кой да ме подготви за това. Възможността да се срещнете с хора от бизнеса и да чуете за реални проблеми и казуси, с които са се сблъскали дава поглед върху това, което ви очаква, когато поемате по определен път. За мен това е неоценима база, върху която може да стъпи всеки млад специалист в кариерата си."

Александър Цонев
CTO
Булпрос Консултинг
"А Дейта Про подкрепяме съвместната инициатива на AIBEST и СУ, защото вярваме в ползотворното сътрудничество между бизнеса и образованието. За мен като HR и гост лектор в програмата е важно да допринасям с практическо ноу-хау към академичното образование на студентите и да подкрепям тяхното желание да се развиват професионално. Магистърската програма "Аутсорсинг проекти и компании" съчетава иновативни теоретични знания и полезни умения за една от най-динамичните и бързо развиващите се индустрии глобално, до която студенти имат възможност да се докоснат именно чрез контакта си с професионалисти от реалния бизнес. Дисциплините и практическите занятия, включени в програмата, дават добра основа не само на студенти, които искат да се развиват в тази индустрия, но и на хора, активно работещи в този сектор, които търсят възможност за професионално и кариерно израстване."

Милена Илиева
Директор ЧР
А Дата Про

"Като основател на Pontica Solutions смея да твърдя, че винаги сме се опитвали да посвещаваме времето и опита си, както на индустрията, така и на образователната система, чрез включване в различни програми и начинания, целящи подготвянето на специалисти за един от най-динамично развиващите се сектори у нас. Един от основните ни приоритети е да подкрепяме партньорството между СУ и AIBEST, като участваме със споделяне на най-добри практики в различни области. Именно поради тази причина бях първият гост-лектор в избираемия курс по "Аутсорсинг и офшоринг" към Стопанския факултет още преди две години. Радвам се, че имах възможността да предам част от знанията си, че курсът е събудил интерес в студентите и не просто имаме първите завършили магистри, но и нови студенти, които търсят развитие в тази област. Най-голямото предимство на програмата е комбинацията от теория и работа по реални бизнес казуси, която след завършване отваря не само възможност за професионални успехи в аутсорсинг сектора, но подпомага личностното развитие и дава поглед върху различни направления от бизнеса."

Иван Георгиев
CEO
Pontica Solutions

Made on
Tilda